Menu
   در روز شنبه ۹۹/۲/۲۰ یک نانوایی و در روز یکشنبه۹۹/۲/۲۱ یک آشپزخانه بیرونبر در ...

پلمپ

در روز شنبه ۹۹/۲/۲۰ یک نانوایی و در روز یکشنبه۹۹/۲/۲۱ یک آشپزخانه بیرونبر در شهر بهبهان به دلیل مشکلات بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط ش...
1399/02/22 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،،اخبارصفحه اصلی | 7 | 0 نظر | print | |

در روز شنبه ۹۹/۲/۲۰ یک نانوایی و در روز یکشنبه۹۹/۲/۲۱ یک آشپزخانه بیرونبر در شهر بهبهان به دلیل مشکلات بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان پلمپ گردید.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو