Menu

معاونت بهداشت دانشکده بهبهان

شرح وظایف

برنامه های واحد بهبود تغذيه در معاونت بهداشت

مقدمه: يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده الگوي غذايي جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذيه ای افراد آن جامعه است اين عادات از بدو تولد در درون خانواده شكل مي گيرد كه خود وابسته به بستري است كه جامعه فراهم مي آورد. اما مجموعه عواملي كه اين بستر را مي سازد از فرهنگ و آداب و سنن، باورها و رفتارهاي غذايي مردم و نا آگاهيهاي تغذيه اي در افراد هر جامعه گرفته شده است كه خود تحت تأثير وضعيت جغرافياي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جامعه است. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر درصد بالايي از جمعيت كشوردچاراضافه وزن و چاقي هستند كه خود زمينه ساز بيماري هاي قلبي و عروقي ، ديابت و انواع سرطان هاست و از دلايل عمده آن تغيير الگوي مصرف و رفتارهاي نامطلوب غذايي است. برنامه ها شامل:

  • برنامه های بهبود رشد و تغذیه مادران و کودکان
  • گسترش دانش پرسنل درمورد رشد و تغذیه کودکاناز طریق برگزاری جلسات آموزشی
  • اجرای طرح مداخله ای کاهش سوتغذیه در کودکان زیر 5 سال در سطح شهر وروستا ( طرح مشارکتی–حمایتی )
  • اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها با همکاری بهزیستی
  • نظارت و آموزش شروع به موقع غذاي كمكي ، پايش رشد کودکان و رسم منحني در كارت مراقبت ، شناسايي كودكان دچار اختلال رشد و مشاوره تغذيه مادر و کودک و پيگيري وضعيت آنها تا زمان بهبودي کامل
  • مراقبت تغذيه اي مادران باردار و پيشگيري از سوء تغذيه در نوزادان,و مادران ، كاهش تولد نوزاد كم وزن ، كاهش مرگ و مير نوزادان و وزن گیری مناسب مادران
  • اجرای برنامه های حمایتی و توزیع سبد غذایی به مادران باردار و کودکان دچار سوءتغذیه دارای فقر مالی که توسط پرسنل بهداشتی شناسایی شده اند با همکاری بنیاد علوی و سازمان رفاه از طریق کمیته امداد
 • برنامه ها ی پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذیها
  • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی ازکمبود ید:
   • پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان
   • برگزاری کمیتهI.D.D
   • سنجش کیفی ید نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه موادغذایی (بهداشت محیط)
   • اجرای بسیج های آموزش همگانی در زمینه مصرف نمکهای ید دار
   • بررسی پوشش مصرف نمک های ید دارخانوارهای روستایی به تفکیکمراکز بهداشتی درمانی (بهورزان)
   • فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با تاکید بر مصرف نمکهایتصفیه شده ید دار
  • پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن:
   • اجراي طرح مکمل یاری با آهندرمدارس دخترانه پایه ششم،متوسطه اول،متوسطه دوم (16 هفته متوالي هر هفته 1 عدد قرص آهن)
   • آهن یاری زنان باردار،شیرده (دادن قرص آهن از پايان چهارم بارداري تا سه ماه پس از زايمان به کلیه مادران باردارروزانه یک عدد )
   • آهن یاری در کودکان (دادن قطره آهن به كودكان از 6 ماهگي تا پايان 2 سالگي روزانه 10تا 15 قطره )
   • شناسایی مادران و کودکان کم خون وارجاع آنان به پزشک
   • آموزش تغذیه گروههای مختلف
   • ترویج مردم به استفاده از نانهای غنی شده با آهن
  • پیشگیری و کنترل کمبود ویتامینAوD:
   • برنامه مکمل یاری با ویتامینD3درمدارس دخترانه پایه ششم ، متوسطه اول و متوسطه دوم بصورت ماهانه یک عدد به مدت 9 ماه
   • مکمل یاری کودکان و زنان باردار
   • -آموزش تغذیه گروههای مختلف
 • برنامه های ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیهای جامعه:
  • اصلاح الگوی مصرف روغنو نمک مصرفی خانواده های شهری و روستایی
  • ترویج مصرف میوه و سبزیدر جامعه
  • ترویج مصرف شیر و فراورده های آندر جامعه
  • آموزش الگوی صحیح مصرف مواد غذاییدر جامعه
  • آموزش تغذیه صحیح در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ( چاقی ، دیابت ، بیماریهای قلبی و عروقی و..)
  • فعالیت های ارتقا سواد تغذیه ای در جامعه
   • اجراي كلاسهاي آموزشي تغذيه(اصول تغذيه صحيح ، چاقي و عوارض آن ، بیماریهای قلبی و عروقی ، دیابت ، پوكي استخوان و كم خوني و... براي كليه پرسنل بهداشتي در شهر و روستا ، براي دانش آموزان، مديران و معلمين مدارس ، آموزشياران نهضت سوادآموزي ، مربيان مهدكودكها ، نوجوانان درهلال احمر، زنان در مراسم دعا و...
   • تهيه مطالب تغذيه اي براي درج در نشريه هاي مختلف و یا تهیه و تکثیر پمفلت و بروشور به منظور ارتقاء فرهنگ تغذيه اي عموم مردم در زمینه پرخوری و کم خوری
   • توزیع پمفلت و پوسترهای تغذیه ای در بین مراکز بهداشتی در سطح شهر و روستا ، در مطب پزشکان جهت نصب در معرض دید مراجعین و در مدارس و مهد های کودکها و بیمارستان ها
   • شرکت در برگزاری جشنواره غذاهای سنتی ، همایش و سمینارها تغذیه و ایراد سخنرانی درمجامع
   • برنامه بهبود وضعيت تغذيه در مراكز طبخ و توزيع غذا پایش و توصيه به عدم استفاده از نوشابه گازدار و نمكدان روي ميز غذا در دررستورانها و غذاخوري ها
   • پایش و نظارت از محل طبخ غذا در بيمارستانها ، پادگان ، زندان ، دانشگاه ، مدارس شبانه روزی و رمراکز عمومی طبخ و توزیع غذا بر اساس چک لیست نظارت آموزش خانوارها ی سطح شهر و روستا جهت استفاده از روغن مايع مخصوص سرخ كردني در سرخ كردن غذا و روغن مايع معمولي در موارد غیر سرخ کردنی و حذف روغن جامد
   • برنامه شیر مدرسه با هدف كلي ارتقاء فرهنگ مصرف شير در بين دانش آموزان به منظور تامين كلسيم موردنياز بدن و رشد مطلوب استخوانها و استحكام دندانها