Menu

معاونت بهداشت دانشکده بهبهان

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماریها

-مراقبت و کنترل اپیدمی ها

-تسهیل زمینه های اجرایی  برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 • برنامه های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و بيماريهاي مشمول مراقبت در كشور شامل:
 • برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن: ديفتري، كزاز، سياه‌سرفه، هپاتيت، فلج اطفال، سرخك و مننژيت
 • برنامه ايدز و بيماريهاي  آميزشي: سفليس، سوزاک
 • برنامه بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان(زئونوز): بروسلوز، هاري، ليشمانيوز، سياه‌زخم، كيست هيداتيك، تب‌هاي خونريزي دهنده كريمه كنگو، لپتوسپيروز و ...
 • برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا و عفونتهای بیمارستانی: وبا، تيفوئيد، اسهال خوني، بوتوليسم و ...
 • برنامه بيماريهاي منتقله از ناقلين: مالاريا، آئدس
 • برنامه سل و جذام
 • برنامه مراقبت بهداشت مرزی: آنفلوانزا،کورونا ویروس

رسالت :

پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سیستم مراقبت بیماریهای واگیر

اهداف:

 • *تقویت بیماریابی سل و ارتقا میزان درمان
 • *پیشگیری از ابتلا به ایدز در گروههای پرخطر ، کشف موارد بدون علامت و علامت دار و مراقبت استاندارد از آنها
 • *تعیین وضعیت بیماریهای آمیزشی و اتخاذ تدابیر کلی برای پیشگیری و درمان
 • * جلوگیری از طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و کشف فوری و مهار آنها ( با اولویت وبا)
 • * دستیابی به استانداردهای حذف مالاریا با کشف و درمان بموقع مبتلایان و جلوگیری از استقرار مجدد بیماری
 • * حفظ پوشش واکسیناسیون کودکان در سطح حداقل ۹۸ %
 • *کشف گزارش دهی و بررسی اطرافیان در مورد بیماریهای سرخک ، سرخجه، سرخجه مادر زادی و فلج  شل حاد
 • * کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق فرهنگ سازی ، مراقبت و تعامل با دامپزشکی
 • * پیشگیری از هپاتیت های ویروسی ازطریق واکسیناسیون و روشهای کاهش آسیب
 • * پیشگیری از موارد شپش با آموزش بهداشت عمومی ، غربالگری دانش آموزان و درمان موارد مبتلا